Digitaal Namenmonument Oranjehotel

Digitaal Namenmonument Oranjehotel

Het is een van de meest gestelde vragen: wie zaten er gevangen in het Oranjehotel? Helaas bestaat er geen volledige lijst van alle gevangenen. Een groot deel van de administratie is in de laatste weken van de oorlog door de bezetter vernietigd. Ook andere herinneringscentra zoals Nationaal Monument Kamp Vught en Nationaal Monument Kamp Amersfoort verkeren in diezelfde situatie.

Verschillende bestanden worden gekoppeld

De gegevens die we hebben staan in een database van circa 18.000 personen, opgebouwd uit alle namen die voorkomen in registers, staten, klappers, documenten, namenlijsten en andere Duitse administratieve bronnen. Deze bevinden zich in de archieven van het NIOD en het Nederlandse Rode Kruis. Onlangs is het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) begonnen met het opschonen van deze bestaande database. Dubbele namen of foutieve gegevens worden aangepast en beschikbare aanvullende gegevens uit de centrale database van het NOB worden hieraan gekoppeld.

Wanneer worden de gegevens zichtbaar?

Op dit moment bevat ons openbare namenregister slechts een paar honderd namen. We streven ernaar dit naar enkele duizenden te hebben uitgebreid in het eerste kwartaal van 2020. Dan worden gegevens vrijgegeven van oud-gevangenen die aantoonbaar zijn overleden, of vóór 1 januari 1919 zijn geboren. Dit in verband met de privacy wetgeving. Vervolgens worden steeds namen aan het register toegevoegd.

Hulp gevraagd

Ook uw hulp kunnen we goed gebruiken. De afgelopen maanden hebben al tientallen mensen via de mail contact opgenomen om gegevens te delen over familie of bekenden. Daar zijn we heel blij mee, want juist door al die puzzelstukjes bij elkaar krijgen we een zo compleet mogelijk beeld. Via het formulier onderaan deze pagina kunt u uw gegevens vermelden en aangeven of deze opgenomen mogen worden in het register. Indien mogelijk kunt u dit voorzien van enig geschreven bronmateriaal. Dit hoeven geen officiële documenten te zijn, dagboekpassages en/of brieven zijn voldoende.

Het formulier kunt u terugsturen naar namenmonument@oranjehotel.org 

Let op:

Op dit moment is het niet mogelijk om informatieverzoeken over het verblijf van oud-gevangenen in het Oranjehotel te beantwoorden. Naar verwachting kan dit vanaf de zomer 2020. Heeft u voor die tijd een informatieverzoek, dan kunt u het beste contact opnemen met NIOD. Instituut voor oorlogs- holocaust- en genocidestudies.

Bekende gevangenen