Digitaal Namenmonument Oranjehotel

Digitaal Namenmonument Oranjehotel

Voor veel gevangenen was het verblijf in het Oranjehotel het begin van een vaak lange route naar andere gevangenissen of kampen in Nederland of Duitsland. Vaak zijn alleen tussen- of eindstations bekend. In een digitaal Namenmonument zullen straks zoveel mogelijk namen genoemd worden. Op die manier willen we alle slachtoffers erkennen en herdenken, ongeacht de reden van arrestatie, het vervolg of de duur van verblijf. Elke gevangene krijgt zijn of haar plek en wordt daarmee erkend als slachtoffer van de bezetting.

Verschillende bestanden worden gekoppeld

Samengewerkt wordt met het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB), een nationaal netwerk van musea, instituten, stichtingen en herinneringscentra. Er is een groot databestand beschikbaar met daarin ruim 18.000 namen van gevangenen. Deze namen en bijbehorende gegevens worden ingevoerd in een centrale database waaraan diverse instanties, zoals het NOB en de Oorlogsgravenstichting (OGS) gekoppeld zijn. Onze nieuwe gegevens worden gekoppeld aan de al bestaande gegevens. Op die manier worden van verschillende kanten 'puzzelstukjes' geleverd om zo per persoon de verhalen zo compleet mogelijk te maken. 

U kunt zelf herinneringen en informatie toevoegen

Het Namenmonument is het startpunt voor het inbrengen van herinneringen en informatie. Nabestaanden en geinteresseerden krijgen de gelegenheid eigenhandig gegevens, foto's of verhalen toe te voegen.

Op het moment bevat de digitale gevangenendatabase nog slechts 721 namen van oud-gevangenen afkomstig uit de vier Doodenboeken. We streven ernaar om aan het eind van het jaar dit aantal te hebben aangevuld tot circa 12.000 namen.

Bekende gevangenen