Adopteer een cel

De nog aanwezige cellen in het NM Oranjehotel zijn deels beschikbaar voor een symbolische adoptie. Met uw adoptie draagt u bij aan de ontwikkeling van het NM Oranjehotel als geheel. 

Oorspronkelijk omvatte het Oranjehotel ruim 500 cellen. Hiervan zijn er nu nog 121 daadwerkelijk aanwezig. Deze celruimtes bestaan nog en zijn voorzien van een deur. Een aantal cellen is hersteld en wordt gebruikt voor onze vaste tentoonstelling. Andere cellen staan leeg of worden gebruikt voor facilitaire doeleinden of voor installaties. Sommige cellen bevinden zich in het publiek toegankelijke gedeelte, anderen zijn uitsluitend onder begeleiding van een medewerker te bezichtigen.

Let op: Aan celadoptie kunnen geen rechten worden ontleend. Een celadoptant is zich ervan bewust dat adoptie symbolisch is en dat voormalige cellen binnen het Nationaal Monument Oranjehotel inmiddels veelal een andere functie hebben, bijvoorbeeld binnen de tentoonstelling, voor educatieve doelen, voor facilitaire zaken of installaties. Bij een celadoptie wordt die huidige functie van de cel niet gewijzigd. Adoptie van een cel is niet exclusief. Een cel kan door maximaal 3 belangstellenden worden geadopteerd.

De met een gele cirkel gemarkeerde cellen op de plattegrond zijn reeds geadopteerd.

Adoptie kan op verschillende manieren: 

1. Cel in A- C- D- of E-gang: ten minste € 1000 
2. Cel in B- of F- gang (specifiek nummer): ten minste € 750
3. Cel in B- of F-: ten minste € 500

Helaas is niet van alle gevangenen in het Oranjehotel bekend in welke cel ze zaten. Daar wordt in het kader van ons Digitale Namenregister verder onderzoek naar gedaan, zodat we een zo volledig mogelijke database opbouwen.

Welke cellen zijn nog beschikbaar voor adoptie?

Cel 339 t/m 342
Cel 347 t/m 356 (met uitzondering van cel 355)
Cel 421 t/m 444 (met uitzondering van cel 441)
Cel 509 t/m 519 (met uitzondering van cel 512, 513 en 515)
Cel 611 t/m 620 (met uitzondering van cel 615, 616 en 617)
Cel 676 t/m 698 (met uitzondering van cel 680, 681)
Cel 746 t/m 752 (met uitzondering van 750)

Als u een cel adopteert krijgt u:

  • Een kleine sobere naamsvermelding bij de cel die u adopteert. Indien de cel wordt geadopteerd ter nagedachtenis aan een gevangene in het Oranjehotel kan hierbij ook een zwart/wit foto worden geplaatst.
  • Een certificaat waaruit de adoptie blijkt;
  • Een Nationaal Monument Oranjehotel-pas (met daarmee gratis toegang voor max. 2 personen); 
  • De status van Beschermer van het Oranjehotel gedurende het eerste jaar; 
  • De mogelijkheid om na afloop van de vijf jaar periode voor vijf jaar te verlengen.

Adoptie van een cel is niet exclusief. Elke cel kan door maximaal 3 adoptanten worden geadopteerd.
De adoptie geldt voor een periode van vijf jaar.
Desgewenst kunt u kiezen voor een gespreide betaling van € 250 (voor een cel met voorkeursnummer) en € 187,50 (voor een cel zonder voorkeursnummer) per jaar. U mag natuurlijk altijd een hoger bedrag doneren.U kunt natuurlijk ook namens een bepaalde groep, familie, nabestaanden of instantie adopteren. Een cel adopteren die niet meer fysiek aanwezig is binnen het terrein van het Nationaal Monument Oranjehotel kan desgewenst ook. Ook daarvoor geldt een tarief van tenminste € 500.

Hoe kan ik een cel adopteren?

Een cel adopteert u door het onderstaande formulier in te vullen. U ontvangt dan een bevestiging en een betaalverzoek.

Aanmeldformulier 'Adopteer een cel'