Adopteer een cel

Oorspronkelijk omvatte het Oranjehotel ruim 500 cellen. Hiervan zijn er nu nog 121 daadwerkelijk aanwezig: deze celruimtes bestaan nog en zijn voorzien van een deur. Sommige cellen zijn hersteld en worden gebruikt als presentatie-cel. Andere cellen zijn uit de situatie van 2009 toen ze niet langer werden gebruikt voor detentie. Deze staan leeg of worden gebruikt voor facilitaire doeleinden of voor installaties.

De nog zichtbare cellen zijn deels beschikbaar voor een symbolische ‘adoptie’. Met de symbolische adoptie kunt u uw persoonlijke betrokkenheid bij een bepaalde cel zichtbaar maken. Uw adoptie draagt direct bij aan de ontwikkeling van het Nationaal Monument Oranjehotel. Sommigen cellen bevinden zich in het voor publiek toegankelijke deel. Anderen in gangen die uitsluitend onder begeleiding van een medewerker toegankelijk zijn.

Let op: Aan celadoptie kunnen geen rechten worden ontleend. Een celadoptant is zich ervan bewust dat adoptie symbolisch is en dat voormalige cellen binnen het Nationaal Monument Oranjehotel inmiddels veelal een andere functie hebben, bijvoorbeeld binnen de tentoonstelling of voor educatieve doelen, of voor facilitaire zaken of installaties.

De met een gele cirkel gemarkeerde cellen op de plattegrond zijn reeds geadopteerd.

Adoptie kan op verschillende manieren: 

1. Cel in A- C- D- of E-gang: ten minste € 1000 
2. Cel in B- of F- gang (specifiek nummer): ten minste € 750
3. Cel in B- of F-: ten minste € 500

Helaas is niet van alle gevangenen in het Oranjehotel bekend in welke cel ze zaten. Daar wordt in het kader van ons Digitale Namenregister verder onderzoek naar gedaan, zodat we een zo volledig mogelijke database opbouwen.

Welke cellen zijn nog beschikbaar voor adoptie?

Cel 339 t/m 342
Cel 347 t/m 356 (met uitzondering van cel 355)
Cel 421 t/m 444 (met uitzondering van cel 441)
Cel 509 t/m 519 (met uitzondering van cel 513)
Cel 611 t/m 620 (met uitzondering van cel 615)
Cel 676 t/m 699 (met uitzondering van cel 681)
Cel 746 t/m 752 (met uitzondering van 750)

Als u een cel adopteert krijgt u:

  • Een kleine sobere vermelding bij de cel die u adopteert.
  • Een certificaat waaruit de adoptie blijkt;
  • Een Nationaal Monument Oranjehotel-pas (met daarmee gratis toegang voor max. 2 personen); 
  • De status van Beschermer van het Oranjehotel gedurende het eerste jaar; 
  • Het eerste recht om na afloop van de vijf jaar periode voor vijf jaar te verlengen.

Adoptie van een cel is niet exclusief. Elke cel kan door maximaal 3 adoptanten worden geadopteerd. Een en ander in overleg.
De adoptie geldt voor een periode van vijf jaar.
Desgewenst kunt u kiezen voor een gespreide betaling van € 200 (voor een cel met voorkeursnummer) en € 125 (voor een cel zonder voorkeursnummer) per jaar. U mag natuurlijk altijd een hoger bedrag doneren.U kunt natuurlijk ook namens een bepaalde groep, familie, nabestaanden of instantie adopteren. Een cel adopteren die niet meer fysiek aanwezig is binnen het terrein van het Nationaal Monument Oranjehotel kan desgewenst ook. Ook daarvoor geldt een tarief van tenminste € 500.

Hoe kan ik een cel adopteren?

Een cel adopteert u door het onderstaande formulier in te vullen. U ontvangt dan een bevestiging en een betaalverzoek.

Aanmeldformulier 'Adopteer een cel'